Concurso Cartel Dos Maios, Ourense

O concurso está convocado desde a Concellería de Cultura co obxectivo de fomentar a participación nas actividades que forman o ciclo festivo da cidade. El concurso está convocado desde la Concejalía de Cultura con el objetivo de fomentar la participación en las actividades que forman el ciclo festivo de la ciudad